HAKKIMIZDA

ALEA NöroTeknoloji olarak amacımız tedaviye dirençli hastalıklar için, ilaç dışı NöroModülasyon (sinir sistemini dışarıdan uyararak, hastalıklı durumu ortadan kaldırmaya çalışarak, ideal çalışma düzenini sağlamak amaçlı) cihazları üretip, dışarıdan iyileşmeye katkı sağlamak veya sağlıklı bireylerde zihinsel-bilişsel performansı arttırmak için NöroTeknolojik cihazlar geliştirmektir. Biyoelektronik tıp ve NöroTeknolojik cihazlar çeşitli hastalıklar için ilaç dışı bir tedavi seçeneği olarak, yan etki azlığı, ilaç tedavilerine dirençli hastalıklar bir tedavi alternatifi veya seçeneği olmaları nedeniyle giderek daha fazla ilgi odagı haline gelmektedir. Bu amaçla temel hedefimizi daima "Önce zarar verme/pirimum nihil nocere" ilkesi üzerinde inşa ederek, etkili, yan etkisi az ve maliyeti düşük NöroTeknolojik cihazlar üretmek esas hedefimizdir. Tedaviye Dirençli olan ve NöroModulasyon Yöntemlerinin Tedavide Umut Verdiği, ALEA NöroTeknoloji olarak ilgi alanımıza giren hastalıklar:


Dirençli Epilepsi
Migren
İnme
Kronik Depresyon
Madde Bağımlılığı
Distoni
Fibromiyalji
Atrial Fibrilasyon
Kalp Yetmezliği
Tinnitus
Hıçkırık
Inflamatuvar Barsak Hastalığı
Alzheimer Hastalığı
Otizm
Kronik ağrı